Tụ hóa

Tụ hóa 10V 1000uF

PD001176
1.500₫

Tụ hóa 10V 470uF

PD001175
1.500₫

Tụ hóa 10V 250uF

PD001174
2.000₫

Tụ hóa 10V 220uF

PD001173
1.500₫

Tụ hóa 400V 4.7uF

PD001172
1.000₫

Tụ hóa 450V 150uF

PD001171
22.000₫

Tụ hóa 470V 250uF

PD001170
30.000₫

Tụ hóa 450V 47uF

PD001169
7.000₫

Tụ hóa 250V 220uF

PD001168
12.000₫

Tụ hóa 450V 330uF

PD001167
17.000₫

Tụ hóa 450V 220uF

PD001166
30.000₫

Tụ hóa 200V 2200uF

PD001165
38.000₫
Điện trở, biến trở, chiết áp, varistor,tụ cbb, tụ giấy, tụ hóa, nhiệt điện trở, cuộn cảm, biến áp, cuộn dây
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)