Vi điều khiển - KIT

KIT STM32F103C8T6 Mini Board

PD000949
120.000₫

STM32F103C8T6 LQFP48

PD000948
45.000₫

Arduino UNO Nano

PD000931
90.000₫

Arduino Pro mini

PD000777
50.000₫

STM32L052K8T6 LQFP32

PD000708
90.000₫

Kit Arduino WIFI ESP8266 D1

PD00669
155.000₫

KIT Arduino MEGA2560 CH340

PD00668
230.000₫

KIT Arduino UNO R3 CH340

PD00665
110.000₫

KIT Arduino UNO R3 ATMEGA16U2

PD00666
180.000₫

STM8S207S6T6C LQFP-44

PD00515
40.000₫
SALE

PIC18F2685- 28 PDIP

PD00470
190.000₫
Vi điều khiển, 8051, AVR, PIC, dspic,stm,arduino, kit vi điều khiển, dspic, microchip, kit mcu
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)