PIC - dsPIC

SALE

PIC18F2685- 28 PDIP

PD00470
190.000₫

PIC18F4680 - 40 PDIP

PD00475
140.000₫

PIC18F4685 I/P DIP40

PD00021
200.000₫

PIC18F4431-I/P DIP40

PD00022
110.000₫

PIC18F4520-I/P DIP40

PD00020
90.000₫

PIC18F4620 - 40 PDIP

PD00474
120.000₫

PIC18F4550 - 40 PDIP

PD00473
140.000₫

PIC18F2550 - 28 SOIC

PD00469
110.000₫

PIC18F2550 - 28 PDIP

PD00468
110.000₫

PIC16F877A-P - 40 PDIP

PD00464A
65.000₫

PIC16F88 - 18 PDIP

PD00465
55.000₫

PIC16F886-I/P DIP28

PD00018
45.000₫
vi điều khiển, PIC, dspic kit vi điều khiển, microchip
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)