Điện tử cơ bản

Tìm hiểu về triac

29/06/2020 - Nguyễn Thịnh

Định nghĩa TRIAC (viết tắt của TRIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn gồm ...

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)