Mạch nạp PICKIT2_SE

 • Mã sản phẩm: PD00358
  Đăng ngày: 11/18/2017 16:07:05
  Tình trạng: Hết hàng
 • Thương hiệu: Đang cập nhật
190.000₫

Mạch nạp PICKIT2_SE

Mạch nạp PICKIT2_SE, Nạp cho các PIC,  Eprom 24C - 25C


Mạch nạp PICKIT2-SE nạp được tất cả các loại PIC, mạch nạp được kết nối trực tiếp với MPLAB IDE hoặc bằng phần mềm ​PicKit2.61

Phần mềm MPLAB IDE mới nhất

Phần mềm nạp PICKIT2 2.61 

Phần mềm nạp PICKIT2 2.62 + Netfarm work

Xem thêm trên trang của hãng Microchip
 

Danh sách chip hỗ trợ

Baseline Devices

 • PIC10F200*, 202*, 204*, 206*
 • PIC12F508*, 509*
 • PIC16F505*
  Above use AC162059 ICD header & AC164110 adapter.
 • PIC10F220*, 222*
 • PIC12F510*
 • PIC16F506*
  Above use AC162070 ICD header & AC164110 adapter

Midrange Devices

‘LF’ versions of all devices are also supported

 • PIC12F609*, HV609*
  Use AC162083 ICD header & AC164110 adapter.
 • PIC12F615*, HV615*
  Use AC162083 ICD header & AC164110 adapter.
 • PIC12F629*, 675*
  Use AC162050 ICD header & AC164110 adapter.
 • PIC12F635*, PIC16F636*
  Use AC162057 ICD header & AC164110 adapter.
 • PIC12F683*
  Use AC162058 ICD header & AC164110 adapter.
 • PIC16F610*, HV610*
  Use AC162083 ICD header & AC164110 adapter.
 • PIC16F616*, HV616*
  Use AC162083 ICD header & AC164110 adapter.
 • PIC16F627A*, 628A*, 648A*
  Use AC162053 ICD header & AC164110 adapter.
 • PIC16F630*, 676*
  Use AC162052 ICD header & AC164110 adapter.
 • PIC16F631*, 677*, 685*, 687*, 689*, 690*
  - Use AC162061 ICD header & AC164110 adapter.
 • PIC16F639*
  Use AC162066 ICD header & AC164110 adapter.
 • PIC16F684*
  Use AC162055 ICD header & AC164110 adapter.
 • PIC16F688*
  Use AC162056 ICD header & AC164110 adapter.
 • PIC16F716*
  Use AC162054 ICD header & AC164110 adapter.
 • PIC16F722, 723, 724, 726, 727
 • PIC16F737, 747, 767, 777
 • PIC16F785*, HV785*
  Use AC162060 ICD header & AC164110 adapter.
 • PIC16F87, 88
 • PIC16F818, 819
 • PIC16F870, 871, 872, 873, 874, 876, 877
 • PIC16F873A, 874A, 876A, 877A
 • PIC16F882, 883, 884, 886, 887
 • PIC16F913, 914, 916, 917
 • PIC16F946

PIC18 Devices

‘LF’ versions of all devices are also supported

 • PIC18F242, 252, 442, 452
 • PIC18F248, 258, 448, 458
 • PIC18F1220, 1320, 2220, 2320
 • PIC18F1230, 1330
 • PIC18F2221, 2321
 • PIC18F2331, 2410, 2420, 2431
 • PIC18F2423
 • PIC18F2450, 2455, 2458, 2480
 • PIC18F2510, 2515, 2520, 2523
 • PIC18F2525
 • PIC18F2550, 2553, 2580, 2585
 • PIC18F2610, 2620, 2680
 • PIC18F2682, 2685
 • PIC18F4220, 4221
 • PIC18F4320, 4321, 4331
 • PIC18F4410, 4420, 4423
 • PIC18F4431, 4450, 4455
 • PIC18F4458, 4480
 • PIC18F4510, 4515, 4520, 4523
 • PIC18F4525, 4550, 4553, 4580
 • PIC18F4585
 • PIC18F4610, 4620, 4680
 • PIC18F4682, 4685
 • PIC18F6310, 6390, 6393
 • PIC18F6410, 6490, 6493
 • PIC18F6520, 6525, 6527, 6585
 • PIC18F6620, 6621, 6622, 6627
 • PIC18F6628, 6680
 • PIC18F6720, 6722, 6723
 • PIC18F8310, 8390, 8393
 • PIC18F8410, 8490, 8493
 • PIC18F8520, 8525, 8527, 8585
 • PIC18F8621, 8620, 8622, 8627
 • PIC18F8628, 8680
 • PIC18F8720, 8722, 8723
 • PIC18F24J10, 25J10, 44J10, 45J10
 • PIC18F24J11, 25J11, 26J11, 44J11, 45J11, 46J11
 • PIC18F24J50, 25J50, 26J50, 44J50, 45J50, 46J50
 • PIC18F63J11, 63J90, 64J11, 64J90
 • PIC18F65J10, 65J11, 65J15
 • PIC18F65J50, 65J90
 • PIC18F66J10, 66J11, 66J15, 66J16
 • PIC18F66J50, 66J55, 66J60, 66J65
 • PIC18F66J90
 • PIC18F67J10, 67J11, 67J50, 67J60
 • PIC18F67J90
 • PIC18F83J11, 83J90, 84J11, 84J90
 • PIC18F85J10, 85J11, 85J15, 85J50
 • PIC18F85J90
 • PIC18F86J10, 86J11, 86J15, 86J16
 • PIC18F86J50, 86J55, 86J60, 86J65
 • PIC18F86J90
 • PIC18F87J10, 87J11, 87J50, 87J60
 • PIC18F87J90
 • PIC18F96J60, 96J65
 • PIC18F97J60
 • PIC18F13K50*, 14K50*

Use AC244023 ICD header.

 • PIC18F24K20, 25K20, 26K20
 • PIC18F44K20, 45K20, 46K20
 • PIC18F14K22

PIC24 Devices

 • PIC24F08KA101, 08KA102
 • PIC24F16KA101, 16KA102
 • PIC24FJ16GA002, 16GA004
 • PIC24FJ32GA002, 32GA004
 • PIC24FJ48GA002, 48GA004
 • PIC24FJ64GA002, 64GA004
 • PIC24FJ64GA006, 64GA008, 64GA010
 • PIC24FJ64GB106, 64GB108, 64GB110
 • PIC24FJ96GA006, 96GA008, 96GA010
 • PIC24FJ128GA006, 128GA008, 128GA010
 • PIC24FJ128GA106, 128GA108, 128GA110
 • PIC24FJ128GB106, 128GB108, 128GB110
 • PIC24FJ192GA106, 192GA108, 192GA110
 • PIC24FJ192GB106, 192GB108, 192GB110
 • PIC24FJ256GA106, 256GA108, 256GA110
 • PIC24FJ256GB106, 256GB108, 256GB110
 • PIC24HJ12GP201, 12GP202
 • PIC24HJ16GP304
 • PIC24HJ32GP202, 32GP204
 • PIC24HJ32GP302, 32GP304
 • PIC24HJ64GP202, 64GP204
 • PIC24HJ64GP206, 64GP210, 64GP506
 • PIC24HJ64GP502, 64GP504, 64GP510
 • PIC24HJ128GP202, 128GP204
 • PIC24HJ128GP206, 128GP210, 128GP306
 • PIC24HJ128GP310
 • PIC24HJ128GP502, 128GP504
 • PIC24HJ128GP506, 128GP510
 • PIC24HJ256GP206, 256GP210, 256GP610

dsPIC30 Devices

 • dsPIC30F1010
 • dsPIC30F2010, 2011, 2012
 • dsPIC30F2020, 2023
 • dsPIC30F 3010, 3011, 3012
 • dsPIC30F3013, 3014
 • dsPIC30F4011, 4012, 4013
 • dsPIC30F5011, 5013, 5015, 5016
 • dsPIC30F6010A, 6011A, 6012A
 • dsPIC39F6013A, 6014A, 6015

dsPIC33 Devices

 • dsPIC33FJ12GP201, 12GP202
 • dsPIC33FJ16GP304
 • dsPIC33FJ32GP202, 32GP204
 • dsPIC33FJ32GP302, 32GP304
 • dsPIC33FJ64GP202, 64GP204
 • dsPIC33FJ64GP206, 64GP306, 64GP310
 • dsPIC33FJ64GP706, 64GP708, 64GP710
 • dsPIC33FJ64GP802, 64GP804
 • dsPIC33FJ128GP202, 128GP204
 • dsPIC33FJ128GP206, 128GP306, 128GP310
 • dsPIC33FJ128GP706, 128GP708, 128GP710
 • dsPIC33FJ128GP802, 128GP804
 • dsPIC33FJ256GP506, 256GP510, 256GP710
 • dsPIC33FJ06GS101, 06GS102, 06GS202
 • dsPIC33FJ16GS402, 16GS404
 • dsPIC33FJ16GS502, 16GS504
 • dsPIC33FJ12MC201, 12MC202
 • dsPIC33FJ16MC304
 • dsPIC33FJ32MC202, 32MC204
 • dsPIC33FJ32MC302, 32MC304
 • dsPIC33FJ64MC202, 64MC204
 • dsPIC33FJ64MC506, 64MC508, 64MC510
 • dsPIC33FJ64MC706, 64MC710
 • dsPIC33FJ64MC802, 64MC804
 • dsPIC33FJ128MC202, 128MC204
 • dsPIC33FJ128MC506, 128MC510
 • dsPIC33FJ128MC706, 128MC708, 128MC710
 • dsPIC33FJ128MC802, 128MC804
 • dsPIC33FJ256MC510, 256MC710

Device Programming Only Support

PICkit 2 Programmer Application v2.61

Download PICkit 2 Programmer Application v2.61

Download PICkit 2 Programmer Device File v1.62.14

In addition to the devices above, the PICkit 2 Programmer Application v2.61 provides programming support for the following devices with the latest device file:

Baseline Devices

 • PIC12F519, 526
 • PIC16F54, 57, 59

Midrange Devices

‘LF’ versions of all devices are also supported

 • PIC10F320, 322
 • PIC12F617
 • PIC12F752, HV752
 • PIC16F627, 628
 • PIC16F72, 73, 74, 76, 77
 • PIC16F707
 • PIC16F720, 721
 • PIC16F722A, 723A
 • PIC16F84A

Enhanced Midrange Devices

‘LF’ versions of all devices are also supported

 • PIC12F1822
 • PIC12F1840
 • PIC16F1503, 1507, 1508, 1509
 • PIC16F1516, 1517, 1518, 1519
 • PIC16F1526, 1527
 • PIC16F1782, 1783
 • PIC16F1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829
 • PIC16F1847
 • PIC16LF1902, 1903, 1904, 1906, 1907
 • PIC16F1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939
 • PIC16F1946, 1947

PIC18 Devices

‘LF’ versions of all devices are also supported

 • PIC18F23K20, 43K20
 • PIC18F13K22
 • PIC18F23K22, 24K22, 25K22, 26K22
 • PIC18F43K22, 44K22, 45K22, 46K22
 • PIC18F26K80

PIC24 Devices

 • PIC24F04KA200, 04KA201
 • PIC24FJ32GA102, 32GA104
 • PIC24FJ32GB002, 32GB004
 • PIC24FJ64GA102, 64GA104
 • PIC24FJ64GB002, 64GB004

dsPIC33 Devices

 • dsPIC33FJ64GP206A, 64GP306A, 64GP310A
 • dsPIC33FJ64GP706A, 64GP710A
 • dsPIC33FJ128GP206A, 128GP306A, 128GP310A
 • dsPIC33FJ128GP706A, 128GP710A
 • dsPIC33FJ256GP506A, 256GP510A, 256GP710A

PIC32 Devices

 • PIC32MX320F032H, 320F064H
 • PIC32MX320F128H, 320F128L
 • PIC32MX340F128H, 340F128L
 • PIC32MX340F256H
 • PIC32MX340F512H
 • PIC32MX360F256L, 360F512L
 • PIC32MX420F032H
 • PIC32MX440F128L, 440F128H
 • PIC32MX440F256H
 • PIC32MX440F512H
 • PIC32MX460F256L, 460F512L

KEELOQ® HCS Devices

 • HCS200, 201
 • HCS300, 301, 320
 • HCS360, 361, 362

11 Series Serial EEPROM Devices

 • 11LC/AA010
 • 11LC/AA020
 • 11LC/AA040
 • 11LC/AA080
 • 11LC/AA160

24 Series Serial EEPROM Devices

 • 24LC/AA/C00
 • 24LC/AA01B, 02B, 04B, 08B
 • 24LC/AA16B, 32A
 • 24LC/AA/FC64, 128, 256, 512
 • 24LC/AA/FC1025

25 Series Serial EEPROM Devices

 • 25LC/AA010A, 020A, 040A
 • 25LC/AA080A, 080B, 160A, 160B
 • 25LC/AA320A, 640A
 • 25LC/AA128, 256, 512, 1024

93 Series Serial EEPROM Devices

 • 93LC/AA/C46A, 46B, 46C
 • 93LC/AA/C56A, 56B, 56C
 • 93LC/AA/C66A, 66B, 66C
 • 93LC/AA/C76A, 76B, 76C
 • 93LC/AA/C86A, 86B, 86C

MCP250xx CAN Devices

 • MCP25020, 25025
 • MCP25050, 25055

Sản phẩm được cung cấp bởi Điện tử Phương Dũng - Website: dientuphuongdung.com

Cửa hàng có nhiều sản phẩm, Quý khách không tìm thấy trên web có thể liên lạc với số: 0973291368  - Mr Dũng hoặc Ms Phương: 0977030039

Trân trọng cảm ơn Quý khách!

Xem thêm Thu gọn

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 9, Ngõ 132/66/2 Đường Cầu diễn, TDP Nguyên Xá 1, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà nội

Quản trị/ Hỗ trợ kỹ thuật: Mr Dũng 0973291368

Bán hàng: Ms Phương: 0977030039

Thông tin thanh toán:

1. Ngân hàng VietComBank - Chi nhánh Thăng Long.

Số tài khoản: 0491000106676 - Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Dũng

2. Ngân hàng Agribank - Chi Nhánh Từ liêm.

Số tài khoản: 3100205246971 - Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Phương

Sản phẩm vừa xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)