Hướng dẫn tạo file Gerber từ phần mềm thiết kế PCB

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào lúc 21/02/2018

Hướng dẫn tạo file Gerber từ phần mềm thiết kế PCB

Hướng dẫn tạo file Gerber từ phần mềm thiết kế PCB, Altium, Orcard

Hướng dẫn tạo file Gerber từ phần mềm thiết kế PCB

Tạo file Gerber tử phần mềm vẽ mạch Altium Designer

1. Đặt tọa độ 0

 

2. Xuất Gerber: File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files

 

Chọn thông số như trong ảnh

 

3. Xuất file khoan (Drill): File -> Fabrication Outputs -> NC Drill File

 

Gerber file là toàn bộ các file trong thư mục [Project Outputs for ...]

 

Tạo file Gerber tử phần mềm vẽ mạch Orcad Layout

 1. Đặt tọa độ 0 

 

2. Cấu hình xuất Gerber: Options -> Post Process Settings

 

Chọn lớp cần xuất, nhấn Properties, cho phép xuất

 

3. Xuất Gerber Auto -> Run Post Processor

Đã tạo xong các file Gerber

Tags : Tạo file Gerber, tạo gerber từ Altium, tạo gerber từ Orcad
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)